Reguliere dienstverlening

Reguliere dienstverlening

De reguliere werkzaamheden van een administratiekantoor bestaan uit het verzorgen van de financiële administratie en het opstellen van diverse aangiften en rapporten. Denk bijvoorbeeld aan de aangiften omzetbelasting, vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting. Daarnaast worden er periodiek rapporten opgesteld zoals tussentijdse cijfers of jaarrekeningen. Ook verleent een administratiekantoor ondersteuning wanneer er iets geregeld moet worden met de Belastingdienst of een andere instantie. Tenslotte worden er adviezen verleend op (voornamelijk) financieel en fiscaal gebied. Uiteraard is dit niet alles wat een administratiekantoor doet, maar kort door de bocht kan een administratiekantoor, accountantskantoor of een financieel adviseur jou ondersteunen en adviseren bij alle administratieve en fiscale verplichtingen die jij als ondernemer hebt.

Onderscheidend karakter

Het onderscheidende karakter van een administratiekantoor, accountantskantoor of financieel adviseur zit niet in de diensten die worden aangeboden. Deze diensten worden in principe door al deze partijen aangeboden. Het onderscheidende karakter zit in hoe zij deze werkzaamheden uitvoeren en nog belangrijker waarom zij deze werkzaamheden op hun manier uitvoeren. Bij ADMOS zit het onderscheidende karakter in het actief coachen en begeleiden van ondernemers. Het aan de voorkant zitten met de advisering zodat de ondernemer weet wat eraan komt en welke stappen hij of zij moet gaan zetten. Benieuwd hoe ADMOS dit doet? Klik op ‘Actief coachen en begeleiden van ondernemers’:

Om goed te kunnen coachen en adviseren zijn er een tweetal basisvoorwaarden van groot belang. De ondernemer moet inzicht hebben in hoe hij of zij ervoor staat en de kwaliteit van de cijfers moet top zijn. Zonder dit fundament staat elk advies op losse schroeven. Daarom krijgt bij ADMOS elke ondernemer permanent live inzicht in zijn of haar administratie en is de kwaliteit van opgeleverde rapporten zoals een jaarrekening van ontzettend hoog niveau. Simpelweg omdat dit basisvoorwaarden zijn voor goede advisering. ADMOS werkt volledig digitaal en met moderne software en dashboards om de kwaliteit van de dataverwerking zo hoog mogelijk te houden. Dat wil niet zeggen dat alle ondernemers zelf ook alles digitaal moeten doen, maar het wordt wel aangemoedigd. Hieronder zie je een voorbeeld van zo’n dashboard.

Daarbij is het mogelijk, als je dat wilt, om via het dashboard debiteuren aan te manen die te laat zijn met betalen en openstaande crediteuren middels een klik om de knop te betalen door een betaalbestand naar de bank te sturen. Het voordeel daarvan is dat je facturen niet meer handmatig hoeft te betalen en daardoor dus ook geen typfouten meer kan maken in bijvoorbeeld bankrekeningnummers of betalingskenmerken.